1. PB zaplecza socjalnego dla zespołu boisk sportowych MOSiR – Tychy

2. PB zagospodarowania terenu kortów tenisowych oraz modernizacji budynku socjalnego

3. PB modernizacji wnętrz budynku Małopolskiego Banku Regionalnego S.A. w Krakowie – oddział w Katowicach

4. PB modernizacji kompleksu administracyjno-biurowego CSG Śląskiej Grupy Konsultingowej – Katowice

5. PB modernizacji wnętrz Estrady Śląskiej – Katowice

6. PB wnętrz Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Katowice

7. PB rozbudowy stacji benzynowej – Będzin Sarnów

8. PB salonu samochodowego z serwisem – Będzin Sarnów

9. PB zagospodarowania terenu kościoła pod wezwaniem św. Antoniego w Katowicach

10. PB salonu samochodowego i serwisu firmy „HONDA” w Rudzie Śląskiej

11. PB modernizacji kamienicy na potrzeby siedziby Banku Spółdzielczego – Bytom

12. PB salonu samochodowego SUZUKI – Gliwice

13. PB salonu samochodowego RENAULT – Gliwice

14. Aranżacja wnętrz budynku ZUS , Rybnik

15. Stacja wymiany oleju „Quaker State” – projekt typowy dla sieci stacji

16. Warsztat samochodowy przy salonie firmowym FSO Auto Aponiuk – Chorzów

17. PB wnętrz i dobudowy klatki schodowej wewnętrznej Rejonowego Przedsiębiorstwa     Wodociągów i Kanalizacji – Chorzów

18. PB budynku administracyjno-usługowego firmy „KAMSOFT” – Katowice

19. Przebudowa pomieszczeń socjalnych lodowiska MOSiR – Tychy

20. P.B. sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 13 – Siemianowice Śl.

21. P.B. przebudowy wnętrz budynku firmy „EKOCHEM: - Siemianowice Śl.

22. PB stacji wymiany oleju „Quaker State”, projekt indywidualny – Łódź

23. Salon samochodowy „Auto Fica” – Poczesna k.Częstochowy

24. PB restauracji w stylu góralskim – Szczyrk

25. PB modernizacji Ośrodka Alliance Francaise przy Uniwersytecie Śląskim – Katowice

26. Modernizacja i przebudowa D.W. „Zapalenica” - Szczyrk

27. Zagospodarowanie terenu Elektrowni Łaziska

28. Budynek ambulatorium na terenie Elektrowni Łaziska

29. Mała architektura na terenie Elektrowni Łaziska

30. PB domu mieszkalnego - rezydencji w Jaworzu (k. Bielska)

31. Klinika weterynaryjna z domem mieszkalnym – Siemianowice Śl.

32. Dzwonnica kościelna , Dąbrowa Górnicza – Łosień

33. Rezydencja mieszkalna z kompleksem sportowym i stadniną koni we Lwowie

34. Przebudowa i modernizacja Zakładu Radiokomunikacji i Teletransmisji - Katowice

35. Projekt budowlany nadbudowy sali audiowizualnej dla Wydziału Pedagogiki UŚ w Katowicach

36. PB budynku biurowego w Dąbrowie Górniczej

37. PB-W modernizacji pawilonu sportowego przy ul. Hlonda – Tychy

38. PB modernizacji kolektury biletowej PKM Katowice

39. PB zadaszenia stacji paliw PKM Katowice 

40. PB-W zagospodarowania terenu i małej architektury przy Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

41. PB-W docieplenia elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Koszarowej i Adamskiego w Katowicach

42. PB adaptacji na cele biurowe budynku przy ul. Piotrowickiej w Katowicach

43. PB sali wystawowej Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie

44. PB remontu boisk sportowych przy SP nr 18 i ZSTiO nr 2 w Katowicach

45. PB modernizacji i docieplenia elewacji budynku Wydziału Nauk Społecznych UŚ w Katowicach

46. PB modernizacji wejścia głównego do budynku Instytutu Fizyki UŚ w Katowicach

47. PB osiedla domów jednorodzinnych – Będzin – Podskarpie

48. PB domów jednorodzinnych w Katowicach, Tychach, Sosnowcu, Mikołowie, Orzeszu, Rudzie Śląskiej, Mysłowicach

49. PB adaptacji hali magazynowej w Katowicach na drukarnię wielkoformatową

50. PB remontu elewacji budynku Hotelu Asystenckiego UŚ w Katowicach

51. PB remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki w Tychach

52. PB budynku lecznicy weterynaryjnej w Tychach

53. Projekt koncepcyjny 40-kondygnacyjnego budynku dydaktyczno-szkoleniowo-administracyjnego PI “KAMSOFT” w Katowicach (PB architektury - w trakcie) 

54. PB pawilonu handlowo-usługowego przy ul. A. Krajowej w Katowicach

55. PB centrum rehabilitacji przy ul. Ceglanej w Katowicach

56. PB przychodni rehabilitacyjnej przy ul. Tysiaclecia w Katowicach

57. PB hali drukarni przy ul. Sarmackiej w Katowicach

58. PB rozbudowy „Pubu Żywieckiego” Żywieckiego Tychach

59. PB-W modernizacji i przebudowy obiektów kubaturowych oraz zagospodarowania terenu Parku Przemysłowego Euro-Centrum w Katowicach i Chełmie Śląskim

60. PB-W modernizacji hali Zakładu segregacji odpadów STENA w Siemianowicach Śl.

61. PB-W sali operacyjnej Katedry i Zakładu Fizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

62. PB-W pracowni hodowli tanek oka Katedry i Zakładu Farmakologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

63. PB-W hali zakładu stolarskiego w Siemianowicach Śl.

64. PB-W modernizacji auli i zespołu pracowni dydaktycznych Instytutu Fizyki UŚ w Katowicach

65. PB nadbudowy budynków biurowych Śląskiej Grupy Konsultingowej w Katowicach

66. PB-W modernizacji sali Rady Wydziału Instytutu Fizyki UŚ w Katowicach

67. PB-W modernizacji dwóch auli wykładowych na Wydziale Matematyki i Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach

68. PB hali magazynowo-biurowej Blumenbecker w Katowicach

69. PB-W rozbudowy i nadbudowy pawilonu handlowego w Katowicach, ul. Pośpiecha

70. PB-W dobudowy segmentu wejściowego wraz z BOK dla Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Chorzowie, ul. Składowa 1

71. PB-W remontu budynków biurowo-warsztatowych ChŚPWiK w Świętochłowicach, ul. Świerczewskiego

72. PB-W remontu budynku biurowo-warsztatowego ChŚPWiK w Chorzowie, ul. Składowa 1

73. PB-W nadbudowy budynku Laboratorium na terenie oczyszczalni ścieków Klimzowiec w Chorzowie

74. PB-W zespołu garaży wraz z myjnią na terenie oczyszczalni ścieków Klimzowiec w Chorzowie

75. PB-W remontu parkingu przy Zespole Szkół Nr 2 w Katowicach, ul. Goetla

76. PB-W dobudowy windy zewnętrznej do Gimnazjum Nr 8 w Katowicach, ul. Chrobrego

77. PB remontu i modernizacji polikliniki ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego

78. PB adaptacji byłego bloku operacyjnego na oddział leczenia nerwic w Szpitalu ZOZ MSWiA w Katowicach, ul. Głowackiego

79. PB-W rozbudowy salonu samochodowego VITRES wraz z serwisem w Katowicach, ul. Lubiny

80. PB dobudowy windy zewnętrznej do budynku mieszkalnego w Katowicach, ul. Jagiellońska

81. PB termomodernizacji budynków mieszkalnych w Katowicach, ul. Drzymały, ul. Ściegiennego

82. PB-W parkingu strzeżonego w Katowicach, ul. Ściegiennego

83. PB zespołu garaży w Świętochłowicach, ul. Węglowa

84. PB zespołu garaży w Katowicach, ul. Kępowa

85. PB-W przebudowy budynku magazynowo-socjalnego w Żelisławicach

86. PB zmiany sposobu użytkowania budynku na ambulatorium w Siemianowicach Śląskich, ul. Zachodnia

87. Program Funkcjonalno-Użytkowy kwatery do unieszkodliwiania odpadów azbestowych w Zabrzu

88. PB-W parkingu dla samochodów osobowych w Katowicach, ul. Chrobrego

89. PB ogrodu zimowego oraz komory chłodniczej przy budynku mieszkalno-usługowym w Katowicach, ul. Panewnicka

90. PB-W dobudowy windy zewnętrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie

91. PB-W zmiany sposobu użytkowania i rozbudowy budynków byłej pompowni na lokal gastronomiczny w Świętochłowicach, ul. Sudecka

92. PB-W termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej

93. PB-W zagospodarowania terenu w rejonie ul. Gwardii Ludowej w Rudzie Śląskiej

94. PB-W rewitalizacji Parku Kozioła w Rudzie Śląskiej

95. PB-W rewitalizacji budynku Dworca PKP w Rudzie Śląskiej – Chebziu

96. Program Funkcjonalno-Użytkowy Centrum przesiadkowego w Rudzie Śląskiej – Chebziu

97. PB zmiany sposobu użytkowania parteru budynku handlowego na przedszkole oraz dziecięcy klub sportowy w Sosnowcu, ul. 3 Maja

98. PB zmiany sposobu użytkowania piwnicy budynku handlowego na klub fitness z salami zabaw dla dzieci w Sosnowcu, ul. 3 Maja

99. PB budynku biurowego w Katowicach, ul. Fabryczna

100. PB-W budynku biurowo-mieszkalnego w Mikołowie, ul. Gliwicka

101. PB-W zabudowy windy osobowej w budynku biurowo-usługowym w Katowicach, ul. Pocztowa

102. PB-W dobudowy zewnętrznej windy osobowej do budynku szkoły w Katowicach, Ul. Chrobrego

103. PB-W remontu Izby Przyjęć Szpitala Wojewódzkiego w Tychach

104. PB-W remontu parteru budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Tychach z przeznaczeniem na gabinety lekarskie i izbę przyjęć

105. PB-W przebudowy pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Tychach

106. PB-W remontu części pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Tychach

Ta strona używa plików cookies w celu poprawnego działania. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.